Có khoảng 23.000 đầu mối có thể “đẻ” luật

Gốc
Ngày 15-8, tại hội thảo “Một số định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)”, TS Nguyễn Văn Cương (Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp) cho biết: Hiện có khoảng 23.000 đầu mối được quyền “đẻ” ra VBQPPL từ xã đến trung ương nên khó đạt chất lượng cao.

Đáng lưu ý, cấp xã, huyện chủ yếu tổ chức thi hành pháp luật nên ban hành VBQPPL chủ yếu nhắc lại VBQPPL cấp trên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành đang bộc lộ nhiều hạn chế, cồng kềnh, chồng chéo, mâu thuẫn, tính khả thi, ổn định chưa cao. Nguyên nhân xuất phát từ những bất cập trong các quy định của hai đạo luật về ban hành VBQPPL hiện hành (một của trung ương, một của địa phương).

Để khắc phục những bất cập này, dự án Luật Ban hành VBQPPL (hợp nhất hai đạo luật trên) dự kiến sẽ được trình Chính phủ vào tháng 12 năm nay để trình QH cho ý kiến và thông qua trong năm 2014. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), cho biết một số định hướng lớn trong xây dựng dự án này như: Tinh gọn hệ thống pháp luật, làm rõ thẩm quyền ban hành VBQPPL của mỗi cấp, đổi mới quy trình và tăng cường dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân góp ý và tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan trình VBQPPL…

Cũng theo ông Tuyến, đối với dự thảo văn bản có tác động lớn đến đời sống như nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí; tội phạm, hình phạt; xử phạt hành chính; thủ tục hành chính… thì không chỉ đăng dự thảo trên website để lấy ý kiến nhân dân mà cần tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp với các chuyên gia trên truyền hình để người dân theo dõi, góp ý. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến và giải trình phản hồi góp ý công khai trên website. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân bắt buộc phải có trong hồ sơ đề xuất xây dựng văn bản pháp quy.

BÌNH MINH

Tin nóng

Tin mới