Không những thế, Trường Giang còn bị Tóc Tiên, Thu Trang bắt tay cùng 'đốt nhà'.

(Nguồn: Mặt nạ ngôi sao)

Hưng Social