Thực hiện việc chuyển quyền quản lý tiền của nhà đầu tư (NĐT), một số công ty chứng khoán (CTCK) đã kết nối đồng thời với nhiều ngân hàng nhằm đa dạng kênh lựa chọn cho NĐT, nhưng trong quá trình thực hiện đã gặp không ít vướng mắc. [ + ]