Ngày 16/9/2010 tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quyết định số 274/QĐ- UBND, dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long. Đoạn đường từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long và quyết định số 3385/ QĐ – UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn đường từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long trong đó chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ. Tuyến đường được mở sẽ là cơ hội tốt cho việc giao thương và phát triển kinh tế xã hội huyện Ba Chẽ với thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trong tương lai.

Co nen mo tuyen duong moi lien huyen Ba Che - Hoanh Bo - Anh 1

Tuy nhiên qua khảo sát thực tế hiện trạng tuyến đường từ Ba Chẽ - Hạ Long sẽ phải đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kì Thượng ( tọa độ điểm đầu: 442793 – 2337699, tọa độ điểm cuối : 441840 – 2334236) với chiều dài khoảng 6 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (chiều rộng nền đường 7,5 m,chiều rộng mặt đường 5,5 m hướng tuyến có đi qua các khoảnh 5,7, 10,11 thuộc tiểu khu 72, có hiện trạng rừng tự nhiên, rừng đang tái sinh bảo tồn và phát triển …( theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015 ) tuyến đường đi qua sẽ xử dụng khoảng 7,2 ha rừng và đất lâm nghiệp của khu bảo tồn thiên nhiên và chia cắt khu BTTN ra thành hai phần riêng biệt, trong đó có phần nhỏ diện tích 225 ha, việc chia cắt này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo tồn, khi môi trường sinh thái bị chia cắt có thể hạn chế khả năng phát tán và định cư của động thực vật như các loài chim, thú và côn trùng sống trong địa phận của rừng sẽ không vượt qua đường vì có tập tính đối phó với nhiều nguy cơ bị săn bắt, thêm vào đó sẽ làm suy giảm khả năng kiếm mồi của các loài thú và giảm kích thước quàn thể, phá vỡ hệ sinh thái, sinh cảnh vốn có của Khu bảo tồn.

Ngoài ra đường còn đi qua rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu hồ Cao Vân với chiều dài khoảng 5,5 km ( tọa độ điểm đầu: 441855 – 2334224, tọa độ điểm cuối 441002 – 2329868 ) và sử dụng khoảng 6,6 ha rừng và đất Lâm nghiệp, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tiêu cực đến việc sinh thủy, cung cấp nước cho hồ Cao Vân, khi làm đường sẽ trôi trượt đất đá xuống lòng hồ gây bồi lắng (đồng thời theo tuyến đường này độ dốc lớn cua gấp rất nguy hiểm khi phương tiện tham gia giao thông(CÓ BẢN ĐỒ TUYẾN ĐƯỜNG KÈM THEO).Một bài học ở tỉnh Quảng Ninh về dòng sông Diễn Vọng của những năm 2000 về trước do khai thác than không tuân thủ quy hoạch và ý kiến các chuyên gia cũng như các ngành chuyên môn, đã san nấp một đoan sông Diễn Vọng đã chở thành dòng sông “chết” thay bằng đập Cao Vân hiện nay, cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long. Nay nếu không mở đường tránh, ( có thể xa hơn gần chục km so với phương án hiện nay Sở Giao thông trình ) vẫn không cắt qua rừng đặc dụng Đồng Sơn – Kì Thượng đang bảo tồn đa dạng sinh học và giữ nước sinh thủy cho đập Cao Vân và rừng phòng hộ đập Cao Vân thì sớm muộn đập Cao Vân cũng sẽ tiếp tục bị “khai tử”, do bị bồi đắp và nguồn nước sinh thủy không còn, vì rừng đầu nguồn bị phá.

Qua ý kiến của ngành chuyên môn và thực tế đã chứng minh, thiết nghĩ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết sức cân nhắc thêm phương án tránh, dựa trên đường đang có sẵn từ Mông Dương vào qua trung tâm Đồn Đạc đến thị trấn Ba Chẽ, tuy có xa hơn chục km nhưng vừa giảm được ngân sách của tỉnh vừa bảo vệ được rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn. Đồng thời giữ được nguồn nước hiện có của đập Cao Vân đang cung cấp cho thành phố Cẩm Phả và Hạ Long (vì an ninh nước ngọt đến nay cả thế giới đang hết sức quan tâm ).

Quang Minh