Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ'

Gốc
- Cho dù đang "bay nhảy" ở phương trời nào đi chăng nữa, nhưng những con người này vẫn không quên "nhiệm vụ" của mình.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 1

Các cô nang đang đi "xả hơi" nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 2

Phải tranh thủ trên đường về hoàn thành "nhiệm vụ" chứ.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 3

Giữ chắc tay chèo để tôi hoàn thành "nhiệm vụ" nhé.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 4

Phải nhanh hoàn thành "nhiệm vụ" để còn "xõa" chứ.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 5

Yeah! Anh đã quay lại với "nhiệm vụ" đây.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 6

Tập trung nhìn đường đi ông ơi, việc này cứ để tôi.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 7

Tranh thủ "xử" nốt cái này để còn tiếp tục chặng đường.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 8

Đã là "nhiệm vụ" thì phải mang theo khắp mọi nơi.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 9

Phải làm ngay để xuống dưới chân núi có áo để thay luôn.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 10

Đang ở "đỉnh cao" nhưng vẫn không thể quên "nhiệm vụ".

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 11

Cho dù sóng to gió lớn thế nào thì "nhiệm vụ" vẫn phải hoàn thành.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 12

Không sao, vừa chơi vừa làm vẫn được mà.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 13

Ở trên này vẫn phải hoàn thành "nhiệm vụ" vợ giao các thím ạ.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 14

Vừa đi dạo vừa làm việc cũng tiện mà.

Có những người 'vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ' - Ảnh 15

Xong cái này rồi đi xuống chân núi thôi.

Tin nóng

Tin mới