Có phải đóng tiền ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng khi làm sổ đỏ?

Gốc
Tôi có mua một mảnh đất ở thị xã Phú Thọ cách đây 3 năm. Nay tôi mới chuẩn bị xin cấp sổ đỏ. Khi tôi đi làm thủ tục xin cấp sổ, cán bộ địa chính địa phương yêu cầu tôi phải nộp 5 triệu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương. Tôi thắc mắc thì cán bộ nói đây là số tiền cần phải đóng thì mới được cấp sổ? Cho tôi hỏi, cán bộ nói vậy có đúng không? Khi làm sổ đỏ người dân phải đóng tiền gì? Có cần phải đóng tiền ủng hộ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng không?(TN&MT) -

Có phải đóng tiền ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng khi làm sổ đỏ? - Ảnh 1

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Hiện nay, pháp luật không có quy định yêu cầu người dân phải đóng tiền ủng hộ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng khi làm thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật, người dân khi làm thủ tục chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng đất chỉ phải đóng tiền phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí thẩm định và các loại phí khác nếu có. Cụ thể:

- Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5%  giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.
Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.

+ Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

- Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo.

TN&MT

Tin nóng

Tin mới