Cổ phần đấu giá lại ế

Gốc
(NLĐ)-Ngày 30-9, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) thông báo kết quả đăng ký đấu giá và đấu giá cổ phần của hai đơn vị

Tin nóng

Tin mới