Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước góp phần sẽ thúc đẩy TTCK

Gốc
(NDH) CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng thị trường IPO sẽ sôi động hơn trong năm 2014 và 2015 và việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy TTCK từ năm 2014 trở đi.

Các phương tiện truyền thông hôm nay đã đưa tin về Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 2014-2015, gồm hai điểm chính như đẩy mạnh tiến độ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, tỉnh thành và doanh nghiệp đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa 432 doanh nghiệp theo danh sách đã được thông qua cho giai đoạn 2014-2015.

Tất cả các doanh nghiệp này sẽ được chuyển đổi thành công ty cổ phần và các doanh nghiệp đã đạt tiêu chuẩn sẽ được IPO. Các bộ trưởng, chủ tịch UBND và chủ tịch tập đoàn kinh tế có liên quan đến việc cổ phần hóa sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả cổ phần hóa.

Ngoài ra, các doanh nghiệp mà Chính phủ không cần nắm cổ phần kiểm soát sẽ được thêm vào danh sách cổ phần hóa.

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Thủ tướng cho biết sắp tới sẽ có nghị quyết về việc thoái vốn ngoài ngành kinh doanh chính mà Chính phủ không cần nắm cổ phần chi phối. Các bộ ngành có liên quan sẽ có nhiệm vụ đầu tư, hoặc bán/chuyển nhượng cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

VCSC lưu ý mục tiêu hiện tại của SCIC là đến năm 2015 giảm số doanh nghiệp nhà nước trong danh mục từ 380 như hiện nay xuống dưới 100. Danh sách đầy đủ 376 doanh nghiệp dự kiến được thoái vốn cũng đã được công bố.

Về việc thoái vốn khỏi các tổ chức tín dụng, cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng có thể được bán cho các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc chuyển nhượng cho NHNN làm đại diện sở hữu của doanh nghiệp nhà nước.

VCSC kỳ vọng thị trường IPO sẽ sôi động hơn trong năm 2014 và 2015 và việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy TTCK từ năm 2014 trở đi.

Các doanh nghiệp nhà nước là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương – theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, các doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm 40% GDP, 50% vốn quốc doanh, 60% tín dụng ngân hàng và một nửa nợ quốc gia.

Ngoài ra, tăng trưởng GDP của Việt Nam thấp hơn mục tiêu chính thức và nhu cầu huy động tiền mặt để đầu tư vào các lĩnh vực được ưu tiên khiến việc đẩy mạnh nỗ lực tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trở nên bức thiết.

Bình Minh - NDH

Tin nóng

Tin mới