Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cổ phần hóa lại không đạt tiến độ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết 11/2008, cả nước sắp xếp lại được 121 doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=115387