Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cổ phần hóa toàn bộ phần viễn thông của VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức đề xuất cổ phần hóa toàn bộ phần viễn thông của tập đoàn.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236027/Default.aspx