Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cổ phiếu có giữ chân được người tài?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đánh giá việc thu hút nhân tài cho doanh nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu. Họ rất chịu chi cho các ứng viên tiềm năng bất kỳ mức lương nào ứng viên yêu cầu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=46821