Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cổ phiếu HOT của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An có khả năng bị hủy niêm yết?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có công văn lưu ý Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An về việc cổ phiếu HOT có khả năng hủy niêm yết.

Trước đó, ngày 20/6/2022, HOSE đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-SGDHCM về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HOT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (Dịch vụ Hội An) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 21.098 tỷ đồng.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và 2021, Dịch vụ Hội An thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/2/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Báo cáo hợp nhất quý IV/2022 của Dịch vụ Hội An, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm 2022 là âm 19.021 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 31/12/2022 là âm 64.448 tỷ đồng.

HoSE cũng lưu ý về việc cổ phiếu HOT của Dịch vụ Hội An có khả năng bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm.

Khách sạn Hội An, một đơn vị trực thuộc Dịch vụ Hội An

Khách sạn Hội An, một đơn vị trực thuộc Dịch vụ Hội An

Theo tìm hiểu, năm 2022, Dịch vụ Hội An tiếp tục kinh doanh "bết bát". Dù doanh thu tăng 34% so với nền thấp của năm 2021, nhưng giá vốn cao cùng chi phí tăng mạnh (chi phí bán hàng gấp gần 4 lần cùng kỳ), khiến doanh nghiệp lỗ gần 19 tỷ đồng. Đây là năm thua lỗ thứ 3 liên tiếp của Dịch vụ Hội An.

Lý giải về nguyên nhân trên, Dịch vụ Hội An cho rằng, dù Chính phủ đã mở cửa du lịch từ giữa tháng 3/2022 nhưng thị trường quốc tế chỉ thực sự mở cửa vào giữa tháng 5. Trong khi đó, dù doanh thu có dấu hiệu tăng trưởng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm nhờ việc tái cơ cấu nhân sự và thiết lập lại hệ thống bán hàng, nhưng nhu cầu du lịch thay đổi hậu dịch bệnh đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu nhân sự, chi phí gia tăng… cũng khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này không đạt được như kỳ vọng.

Dịch vụ Hội An đã đưa ra những biện pháp khắc phục như: Công ty tiếp tục tập trung nghiên cứu, dự báo thị trường khách du lịch trong và ngoài nước, xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn khách tăng trưởng; nâng chất lượng trang thiết bị, chất lượng dịch vụ; cải thiện chất lượng quản trị tài chính, tăng cường tiết kiệm, giám sát chi phí, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn để đảm bảo nguồn tiền; tinh gọn bộ máy nhân sự toàn công ty.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 2/2, cổ phiếu HOT đang giao dịch ở mức tham chiếu là 22.750 đồng/cổ phiếu.

PV