Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cổ phiếu JVC bị kiểm soát, chỉ được giao dịch phiên chiều từ ngày 6/7

Cổ phiếu JVC sẽ bị đưa vào diện kiểm soát và bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch, kể từ ngày 6/7.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản chính thức về việc sẽ chuyển cổ phiếu JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/7.

Theo đó cổ phiếu JVC sẽ bị đưa vào diện kiểm soát và bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch, kể từ ngày 6/7.

Nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu JVC bị đưa vào diện kiểm soát là do JVC lỗ sau thuế gần 77 tỷ đồng trong năm 2020, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2021 đã âm hơn 1.015 tỷ đồng.

Ngoài khoản lỗ khủng này, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ với JVC. Theo đó, kiểm toán viên cho biết tại ngày 31/3/2021, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn bao gồm số tiền hơn 59 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn bao gồm số tiền gần 15 tỷ đồng và khoản phải thu khác ngắn hạn bao gồm số tiền tạm ứng gần 17 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày và biến động không đáng kể sau 5 năm.

JVC đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi toàn bộ các khoản trên. Đến thời điểm phát hành báo cáo, kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản cộng nợ này.

Do đó, phía kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên BCCT riêng của JVC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 hay không.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/co-phieu-jvc-bi-kiem-soat-chi-duoc-giao-dich-phien-chieu-tu-ngay-67-116793.html