Trước đây, CP ngành điện được xếp vào nhóm CP có tính chất phòng thủ do tính chất ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, CP ngành điện đã nghiễm nhiên trở thành CP nóng trên TTCK nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận khá tốt so với các lĩnh vực kinh doanh khác.