Cổ phiếu PNC vào diện bảnh báo từ ngày 1/12

Gốc
Lý do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin. Đến nay, PNC chưa nộp Báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm.

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam vào diện cảnh báo kể từ ngày 1/12/2015.

Lý do Công ty Phương Nam thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tính đến thời điểm hiện tại, PNC chưa nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất soát xét bán niên năm 2015. HoSE đã tiến hành nhắc nhở lần thứ 6 đối với việc này.

Về lý do chưa nộp Báo cáo này, PNC cho biết vừa mới ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán và Tư vấn A&C theo Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường 2015 nên chưa thể hoàn tất báo cáo soát xét.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần 2) tổ chức ngày 16/07/2015 đã không thông qua tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm cả việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho công ty năm tài chính 2015.

Từ đầu năm 2015 đến nay, PNC đã 7 lần vi phạm về công bố thông tin trên thị trường.

Khổng Chiêm

Tin nóng

Tin mới