Cổ phiếu tại Âu châu và Á châu tăng giá sau khi giới đầu tư lạc quan về tin có hành động phối hợp cắt lãi suất.