Cổ phiếu thép tăng giá

Với việc DN chạy đua để kịp ra các dự án mới, tình hình xây dựng tiếp tục ở cao điểm. Xăng dầu tăng giá cũng khiến thép trở thành...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/cophieubds/2008/03/11/041210/6445