Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 2-7, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trần Quang Phương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết. Cùng dự có đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt thuộc Cơ quan TCCT.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Cơ quan TCCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch, nổi bật là: Tham mưu, hướng dẫn toàn quân thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát động và duy trì Phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo; chú trọng công tác khen thưởng. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ từ cơ sở đến toàn quân chặt chẽ, chất lượng. Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp.

Chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Trung ương về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Chủ động bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; hướng dẫn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các tổ chức quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả...

Làm tốt công tác xây dựng Cơ quan TCCT, cụ thể là: Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện đầy đủ, công khai các chế độ chính sách; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Cơ quan TCCT, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương và đánh giá những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Thường vụ QUTƯ, 16 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2021-2026; Kết luận của QUTƯ và Nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan TCCT về lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... Tham mưu, xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ chủ huy, quản lý đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; phê duyệt quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý cấp dưới trực tiếp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT; giải quyết chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.... Xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của cơ quan. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận; tổ chức tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần...

Tin, ảnh: DUY THÀNH – VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/co-quan-tong-cuc-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-2021-664184