Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có quy chế, vẫn... vướng

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Doanh nghiệp tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố vẫn “chê” quy chế còn nhiều điểm chưa cụ thể, hoặc chưa giải được những vấn đề đang gây khiếu nại, thắc mắc trong nhân dân...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/180074