Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay 500 triệu đồng để giải quyết việc làm

(HNMO) - Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/1 lao động được thu hút mới. Đối với hộ gia đình, mức cho vay tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ gia đình.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/180931