Có thể bị phạt 500 triệu đồng

Gốc
(NLĐ)- Hôm nay, 1-3, Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 117/CP sẽ thay thế Nghị định 81/CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với các khung phạt cao hơn để nâng cao tính răn đe, giáo dục.

Theo đó, mức phạt cao nhất có thể lên đến 500 triệu đồng thay vì 70 triệu đồng như trước đây. Đặc biệt, Nghị định 117/CP có thêm quy định cụ thể xử phạt các trường hợp vi phạm trong quá trình xử lý chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển và đơn vị xử lý, mức phạt cao nhất là 150 triệu đồng. Các trường hợp không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền, không kê khai chứng từ chất thải nguy hại sẽ bị phạt từ 2- 5 triệu đồng. Theo Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM, số chủ nguồn thải chuyển chứng từ chất thải nguy hại cũng như đơn vị vận chuyển, xử lý nộp báo cáo về sở trong năm 2009 rất ít.

Tin nóng

Tin mới