Có thể khôi phục danh bạ điện thoại trên website

Gốc
Giadinh.net - Thông qua hệ thống kết nối GPRS, khách hàng MobiFone hiện có thêm một công cụ có thể lưu toàn bộ danh bạ, lịch làm việc trên máy di động lên website của mạng điện thoại này qua chức năng Fone BackUp.

Tin nóng

Tin mới