Có thể phải đặt cọc nhiều hơn khi đấu giá cổ phần

Gốc
Theo HASTC, nếu nâng tỷ lệ đặt cọc lên thì nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn trong việc tìm hiểu thông tin về công ty, đồng thời nghiên cứu kỹ thị trường để bỏ giá hợp lý, tránh trường hợp bỏ cọc ảnh hưởng xấu tới việc huy động vốn của các doanh nghiệp.

Tin nóng

Tin mới