Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có thể thành lập ngân hàng mô tư nhân

NDĐT- Đó là một trong những nội dung của Quyết định 03/2008 do Bộ Y tế mới ban  hành. Ngân hàng mô, gồm cả ngân hàng mô tư nhân, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và được Bộ Y tế thẩm định sẽ được cấp giấy phép hoạt động.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117534&sub=127&top=39