Sợ melamine, nhiều gia đình ngừng dùng sữa bò cho con nhỏ. Trong trường hợp này, sữa đậu nành là loại thực phẩm thay thế rất tốt.