Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có thể thuê nước ngoài quy hoạch Phong Nha - Kẻ Bàng?

- Thủ tướng mới đây đã đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình xúc tiến với các nhà làm quy hoạch, chấp nhận cả đơn vị nước ngoài quy hoạch cho Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Lâm Phương, đây không phải là quy hoạch tổng thể mà chỉ là khung quy hoạch phát triển khu vực dự án Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong đó, phải xác định rõ phạm vi quản lý vùng đệm, quy hoạch phát triển du lịch bền vững phải được xây dựng cụ thể, hướng tới sự bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế tối đa sự can thiệp của con người vào sự vận động của tự nhiên, đồng thời phát huy một cách tích cực các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Dự án Phong Nha - Kẻ Bàng được triển khai trong vòng 8 năm, từ năm 2008-2016 với mục tiêu là cải thiện việc quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế, xã hội khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và quy hoạch khu vực dự án Phong Nha - Kẻ Bàng. Lê Văn Lam

Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/2046/2009/07/1713288/