(Kiến Thức) - Không chỉ hoa, mà ngay cả cây ăn quả, chúng ta cũng có thể trồng bằng phương pháp thủy canh,

Hỏi: Tôi nghe nói với phương pháp thủy canh, chúng ta không chỉ trồng rau, trồng hoa mà còn có thể trồng các loại cây ăn quả. Điều này có đúng không. Chỉ trồng trong nước thì chất lượng quả thế nào? - Nguyễn Văn Hà (Vĩnh Phúc).

ThS Nguyễn Văn Quy, Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Huế: Đúng là ngoài trồng rau, trồng hoa bằng phương pháp thủy canh, chúng ta có thể trồng các loại cây ăn quả bằng thủy canh. Thế giới đã áp dụng rất nhiều. Tuy nhiên, trong thủy canh có rất nhiều loại công nghệ khác nhau.

Nếu là trồng cây ăn quả thì công nghệ phù hợp là công nghệ thủy canh nhỏ giọt, trồng trong giá thể, chứ không phải là trồng trong nước. Các kết quả nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, trồng bằng phương pháp thủy canh, năng suất và chất lượng của quả là không khác biệt so với trồng trong đất.

PV (ghi)