Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có thể truy cứu hình sự hành vi tiết lộ thông tin chứng khoán nội bộ

Gốc

Tại thời điểm BLHS được thông qua, thị trường chứng khoán chưa hoạt động tại Việt Nam. Đến nay, hàng loạt các hành vi vi phạm mới xuất hiện trong lĩnh vực này nhưng chưa có hành lang pháp lý cụ thể để xử lý, chẳng hạn hành vi làm giá giả tạo hoặc cung cấp thông tin nội bộ về chứng khoán...

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/chungkhoan/2008/4/88772.cand