Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có thể ủy thác cho văn phòng luật sư làm thủ tục cấp hộ chiếu

Báo Nhân Dân
Gốc

ND -  Hỏi: Đề nghị báo cho biết, nếu không trực tiếp đi làm hộ chiếu, chúng tôi ủy quyền cho một văn phòng luật sư làm giúp có được không?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112452&sub=69&top=40