(baodautu.vn) Phóng viên Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam Phương, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trưòng Việt Nam VEPF về chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn theo cơ chế phát triển sạch (CDM).

Thưa ông, trong năm 2010, Quỹ VEPF đã hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn theo CDM như thế nào? Hoạt động cho vay, tài trợ và quản lý CDM của chúng tôi đều tăng mạnh trong 2 năm qua. Về cho vay ưu đãi, trong năm 2010, VEPF đã tiếp nhận 28 dự án, trong đó 20 dự án đã được thẩm định cho vay, với tổng số tiền 220 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2009. Các khoản khác đều tăng mạnh, như giải ngân 154 tỷ đồng (tăng 61%), thu nợ gốc 31 tỷ đồng (tăng 65%) và thu tiền lãi vay 8,6 tỷ đồng (tăng 80%). Tính đến nay, Quỹ đã cho vay ưu đãi 547 tỷ đồng. Đồng thời, Quỹ đã tiếp nhận ký quỹ gần 38 tỷ đồng cho 52 đơn vị khai thác khoáng sản tại 11 tỉnh, thành phố. VEPF đang thực hiện những chính sách ưu đãi nào dành cho doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ? VEPF hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, với lãi suất ưu đãi chỉ 5,4%/năm. Khách hàng có thể được vay 70-75% tổng vốn đầu tư trong thời gian 10 năm. Quỹ còn đưa ra nhiều hình thức đa dạng, như cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ, quản lý dự án CDM, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, bảo lãnh vay vốn. Mặt khác, Quỹ tập trung vào các lĩnh vực nóng bỏng, cấp thiết, như xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng... Các dự án cho vay của VEPF đã có mặt ở hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đối tượng mà VEPF phục vụ không chỉ là các dự án lớn, mà còn đến tận các hộ kinh doanh. Quỹ chú trọng cải tiến để rút ngắn thời gian giải ngân, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn vay. Theo ông, làm sao để doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn này? Để tiếp cận được các nguồn tài chính này, các doanh nghiệp cần nắm rõ những lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn. Ví dụ như Quỹ Bảo vệ môi trường sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp trong 5 lĩnh vực: xử lý chất thải, phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trường, nghiên cứu và triển khai công nghệ thân thiện với môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục, truyền thông môi trường và phát triển bền vững. Trong đó, tiêu chí để các doanh nghiệp được chọn sẽ dựa vào một số yếu tố, như tính cấp thiết, hiệu quả, tính phù hợp, tính nhân rộng và cuối cùng là khả năng hoàn trả vốn của dự án. Để việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ tài chính cho sản xuất sạch hơn tại Việt Nam, việc kết hợp giữa doanh nghiệp với các quỹ và ngân hàng là rất cần thiết. Điển hình như Quỹ Ủy thác tín dụng xanh (GCTF) phối hợp với các ngân hàng Techcombank, ACB và VIBank để cấp vốn vay tới các doanh nghiệp. Trong đó, tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp được cấp vốn vay sẽ phải hội tụ một số điều kiện, như đầu tư mới dây chuyền hoặc thay thế; ít nhất phải cải thiện được 30% thông số môi trường; quy mô công ty có vốn điều lệ dưới 5 triệu USD và đối tác Việt Nam chiếm 51%...