Có thể...

Gốc
Các nhân viên cấp cứu đến hiện trường thì trông thấy một người đàn ông nằm sóng soài dưới đất.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - bác sĩ cấp cứu hỏi vợ ông ta đang đứng gần đó.

- Thưa bác sĩ, chồng tôi bị một con ngựa xô ngã, rồi bị một chiếc xe ô tô sượt qua, rồi một xe tải, rồi một xe cứu hỏa, rồi một máy bay...

- Không thể có chuyện như vậy được! - bác sĩ kêu lên.

- Và chồng tôi có thể bị như thế lần nữa nếu người ta không cho ngừng ngay đu quay...

Anh Phương (st)

Tin nóng

Tin mới