Có thêm cơ sở tại Thanh Hóa

Gốc
(NLĐ)- Ngày 30-9, tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công Thương đã tổ chức bàn giao Trường Trung học Sư phạm Thanh Hóa về Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Tin nóng

Tin mới