ND - Khoảng 23 giờ ngày 6-10, tại địa bàn xã Trà Sơn, các kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 76K-5953 (hiệu IFA L60) do lái xe tên Hùng ở xã Trà Xuân điều khiển đi từ hướng huyện miền núi Tây Trà xuống huyện Trà Bồng, trên xe chở hơn 3 mét khối gỗ xẻ loại tốt (chò và gõ...).