Cô Tô giờ đã khác xưa

Gốc
Nằm giữa một vùng biển rộng lớn phía Đông Bắc của Tổ quốc, cách xa đất liền khoảng 80km, tuy còn không ít thiếu thốn, nhưng Cô Tô hôm nay đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo bức tranh phát triển kinh tế của huyện đảo này đang thêm nhiều gam màu sáng...

Tin nóng

Tin mới