(Vietstock) - Sáng ngày 28/03/2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2008 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức TIMEXCO (HoSE: TMC) diễn ra tại số 108 Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM với sự tham dự của 146 cổ đông, đại diện cho 3.584.072 cổ phần sở hữu và ủy quyền, đạt tỷ lệ 90% vốn điều lệ của công ty.. Xem theo ngày :