Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cổ tức năm 2008 không phải chịu thuế thu nhập

Theo công văn mới nhất của Bộ Tài chính, các khoản cổ tức, tiền lương, tiền thưởng... của cá nhân có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 trở về trước nhưng được chi trả vào năm 2009 thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/1/107355.cand