Navico muốn xin ý kiến cổ đông nâng cổ tức năm 2018 từ 12% lên 15%

Navico muốn xin ý kiến cổ đông nâng cổ tức năm 2018 từ 12% lên 15%

Năm 2019, Navico đạt mục tiêu 6.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, phấn đấu cổ...

16 liên quan

Thế giới di động (MWG) chi gần 665 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

Thế giới di động (MWG) chi gần 665 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) vừa thông báo lịch trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018.

16 liên quan

CNG Việt Nam dự chi gần 68 tỷ đồng cổ tức năm 2018

CNG Việt Nam dự chi gần 68 tỷ đồng cổ tức năm 2018

Năm 2019, CNG Việt Nam đặt mục tiêu 1.747 tỷ đồng tổng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, phấn...

16 liên quan

CNG Việt Nam (CNG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%

CNG Việt Nam (CNG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%

Ngày 27/5 tới, CTCP CNG Việt Nam (CNG – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền...

16 liên quan

Công ty Xây dựng 47 đặt mục tiêu lãi ròng 2019 giảm 49%

Công ty Xây dựng 47 đặt mục tiêu lãi ròng 2019 giảm 49%

Công ty CP Xây dựng 47 vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Theo đó, Công ty đạt mục tiêu doanh...

16 liên quan

Vĩnh Hoàn sắp chi 185 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2018

Vĩnh Hoàn sắp chi 185 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2018

Tính cả đợt cổ tức lần này, Vĩnh Hoàn sẽ nâng tổng mức cổ tức của năm 2018 trả cho cổ đông lên mức 40%, hoàn...

16 liên quan