Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng mới được gọi là tập đoàn

Gốc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đăng tải Dự thảo Quyết định về ban hành tiêu chí đặt tên tập đoàn, tổng công ty. Theo Dự thảo, doanh nghiệp được sử dụng cụm từ “Tập đoàn” để cấu thành tên doanh nghiệp phải là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên và sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ít nhất 5 công ty khác và được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Sử dụng cụm từ “Tổng công ty” để cấu thành tên doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng trở lên và có góp vốn ít nhất tại 3 công ty với tỉ lệ góp vốn trên 50% vốn điều lệ của các công ty đó.

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=10805