Độ tương phản, độ sáng, độ phân giải của các ti vi LCD giảm giá đều kém xa sản phẩm mới. Các chuyên gia cảnh báo, những “lỗi” đó hiện nay vẫn chưa có cách khắc phục.