Đang lọ mọ tìm phòng xử, bà Ba bỗng nghe có tiếng gọi: "Nội, nội ơi", giọng nói quen quen nhưng ngước nhìn lên bà chưa kịp nhận ra người thanh niên đứng trước mặt. Phải một lúc sau, khi nghe Long thổn thức gọi lần thứ hai: "Con nè nội ơi" bà mới nhận ra nó…