Coi trọng chất lượng công dân nhập ngũ ở vùng cao

Gốc
Năm 2019, tỉnh Hà Giang được giao tuyển chọn 850 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), tăng hơn 6% so với năm 2018. Để hoàn thành nhiệm vụ, các hội đồng NVQS địa phương đã nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy năng lực của từng thành viên và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm tuyển quân chất lượng, không giao công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn An Phong, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, chúng tôi được biết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quân sự trực thuộc làm tốt vai trò trong hội đồng NVQS ở địa phương, tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức ''tròn khâu'' công tác tuyển quân. Là tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, kinh tế khó khăn, song quyết tâm của các huyện, thành phố là không để thiếu hụt chỉ tiêu, không hạ thấp chất lượng, tuyển chọn những công dân tốt nhất nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị nhận quân.

Điều đó được cụ thể hóa trong thực hiện ở các huyện, xã vùng cao, biên giới. Năm 2018, huyện Đồng Văn không những giao quân đủ chỉ tiêu mà còn phát triển thêm đảng viên mới trong thanh niên nhập ngũ, trong đó, 100% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cũng vậy, huyện Yên Minh phát triển hai đảng viên mới, huyện Bắc Quang phát triển thêm một đảng viên mới… Tổng số đảng viên nhập ngũ toàn tỉnh chiếm gần 1%; trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ cao hơn năm trước, không có công dân dưới lớp 5 nhập ngũ, trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm gần 53%, trong đó, 4,75% tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đạt được kết quả trên là sự nỗ lực lớn của các hội đồng NVQS, trong đó cơ quan quân sự làm nòng cốt.

Để tuyển quân chất lượng, ban CHQS các xã, phường, thị trấn đã làm tốt khâu đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; đồng thời nắm chắc số lượng, chất lượng công dân nam. Công tác sơ tuyển từ cơ sở xã được chú trọng làm tốt, nhờ đó, khi tổ chức khám tuyển ở cấp huyện, thành phố đạt kết quả cao. Huyện giao cho các xã quản lý chặt chẽ công dân, khi điều khám cấp huyện, không chỉ có cán bộ ban CHQS xã mà còn có cán bộ thành viên hội đồng NVQS xã đi cùng. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm, chất lượng cao quá trình thâm nhập công dân với phương châm ''ba gặp, bốn biết''. Các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị; tổ chức bình chọn công khai từ thôn, bản, tổ dân phố; nắm chắc, động viên, quản lý số công dân nhập ngũ, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở, bảo đảm công bằng trong tuyển quân.

Các huyện, thành phố tiến hành chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm đúng luật; hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ, giao cho các đơn vị đúng quy định. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên nắm tình hình, rút kinh nghiệm; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà, động viên, tạo tinh thần phấn khởi cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Với những biện pháp đồng bộ, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ toàn tỉnh Hà Giang chất lượng ngày càng nâng lên.

XUÂN GIANG