Coi trọng công tác tuyên giáo

Gốc
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, giá dầu diễn biến phức tạp, công tác tuyên giáo càng trở nên quan trọng, giúp người lao động ổn định tư tưởng, góp phần giúp ngành Dầu khí vượt qua những khó khăn, trở ngại.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động (NLĐ) về lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 1-5, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sâu rộng và có ý nghĩa. Qua đó, các cấp công đoàn đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và làm phong phú thêm nội dung giáo dục, tuyên truyền trong đoàn viên và NLĐ trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Phó chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao Cờ thi đua cho các đơn vị

Đặc biệt, CĐ DKVN đã khẳng định vị thế bằng những hoạt động mang tính nghề nghiệp cao và bảo vệ tốt quyền lợi của NLĐ. Trong đó, Tháng Công nhân năm 2019 là sự kiện quan trọng, có vai trò động viên, khích lệ tinh thần của NLĐ hăng say lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí. Năm 2019 là năm thứ 8 thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24-2-2012 của Ban Bí thư về tổ chức Tháng Công nhân hằng năm với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”. Đây cũng là năm gắn với sự kiện quan trọng: Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Bên cạnh đó, thông qua Tháng Công nhân năm 2019, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là hoạt động trọng tâm trong tháng 5-2019 với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, CĐ DKVN yêu cầu các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe NLĐ.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được CĐ DKVN chú trọng. CĐ DKVN đã tổ chức Hội nghị thường niên công tác tuyên giáo, báo chí truyền thông CĐ DKVN; gặp mặt các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6); đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của công đoàn thông qua tạp chí và website CĐ DKVN.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, CĐ DKVN đã xuất bản 5 số tạp chí, tuyên truyền về các hoạt động trọng tâm của CĐ DKVN và công đoàn các cấp tại cơ sở. Tạp chí đã chuyển tải đến NLĐ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, gương người tốt việc tốt, về chế độ, chính sách, các quy định mới liên quan trực tiếp đến NLĐ và các hoạt động của công đoàn.

Không chỉ vậy, công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên được CĐ DKVN luôn chú trọng và xem là nhiệm vụ trọng tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, Tuần lễ ATVSLĐ, Tháng Công nhân, CĐ DKVN đã hỗ trợ, tặng quà NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, NLĐ có thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng, qua đó động viên NLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, CĐ DKVN đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm với công tác tuyên giáo, trong đó tập trung tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XII, Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc; tổ chức Liên hoan văn nghệ tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam vào tháng 8-2019...

Lưu Quỳnh Điệp