Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Coi trọng phát triển thị trường trong nước

Gốc

ND - Năm 2007, thị trường và thương mại trong nước luôn sôi động với sự đa dạng, phong phú của nhiều chủng loại hàng hóa, dịch vụ và chuyển biến khá mạnh về tổ chức và hoạt động của các hệ thống phân phối. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh so năm 2006, góp phần tăng trưởng GDP cả nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114616&sub=59&top=38