ColorRing thêm nhiều tiện ích

Gốc
Hệ thống ColorRing mới sẽ được S-Fone triển khai từ ngày 1/10/2008 tới.

Tin nóng

Tin mới