Đầu năm 2008, các phòng trọ sinh viên đồng loạt tăng giá kèm theo giá điện, giá nước mới. Và cái sự tăng giá ấy cũng không dừng lại với từng bữa ăn hàng ngày của các sinh viên trong thời buổi khốn khó, giá cả leo thang.