(ATPvietnam.com) - Cty CP Vật Tư – Xăng Dầu Comeco (mã chứng khoán: COM) vừa thông báo việc giao dịch quyền mua cổ phiếu của ban lãnh đạo Công ty.