Còn 5% doanh nghiệp chưa đăng ký thủ tục hải quan điện tử

Gốc
Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, tổng số lượng doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký thực tế có thực hiện thủ tục hải quan điện tử là 45,23 nghìn doanh nghiệp, chiếm 95% trong tổng số 47,6 nghìn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (cả thủ công/truyền thống và điện tử) trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, đến ngày 1/11/2013 (thời điểm triển khai Quyết định số 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử), chỉ còn khoảng 2,4 nghìn doanh nghiệp, chiếm 5% chưa thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Được biết, triển khai thủ tục hải quan điện tử sẽ giúp ngành Hải quan chuyển từ quản lý, xử lý giao dịch trực tiếp, thủ công sang giao dịch gián tiếp, trên máy tính, cắt giảm được thời gian, thủ tục cho cả hải quan và doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí quản lý, kéo theo giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh.

H.Q

Tin nóng

Tin mới