(ANTĐ) - Theo tin từ Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, đến nay đã có 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp nhận giúp đỡ 62 huyện nghèo.

Mèo Vạc (Hà Giang) là một trong những huyện khó khăn cần được trợ giúp Cụ thể, tính đến hết tháng 9, đã có 36/41 doanh nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ cho 55 huyện với tổng số tiền đã cam kết giúp đỡ là 1.653 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn 6 huyện là Quỳnh Nhai (Sơn La), Hạ Lang, Bảo Lạc, Thông Nông (Cao Bằng), Mèo Vạc (Hà Giang), Mường Lát (Thanh Hóa) hiện nay chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ các doanh nghiệp. Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, toàn bộ Đề án của 62 huyện nghèo đã hoàn thành việc xây dựng và được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Năm 2009, Chính phủ đã tạm ứng 1.550 tỷ đồng, tương ứng mỗi huyện 25 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách, dự án; 500 tỷ đồng đầu tư cho 121 cụm xã; 1.000 tỷ đồng thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về nhà ở; 180 tỷ đồng trồng mới theo mức Nghị quyết 30a dự án 5 triệu héc ta rừng đối với 61 huyện nghèo…