Còn 7 nhóm phải chịu thuế tài nguyên

Gốc
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC (Thông tư 152) hướng dẫn về thuế tài nguyên. Theo đó, đối tượng chịu thuế tài nguyên được rút gọn từ 10 nhóm xuống còn 7 nhóm.

Thông tư cũng quy định 6 trường hợp được miễn, giảm thuế (theo quy định tại Điều 9 Luật thuế Tài nguyên) gồm: Tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên; Khai thác cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt; Khai thác nước thiên nhiên dùng cho hoạt động sản xuất thủy điện để phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; Nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt; Đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều

H.A.

Tin nóng

Tin mới