Con chuột trong nghiên cứu y học

Y  học đã sớm phát hiện ra sự nguy hiểm nhất mà giống chuột gây ra cho loài người là bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch phát sinh ra bởi một thứ vi trùng tên là Coccobacille Yersin do bác sĩ Pháp Yersin và bác sĩ Nhật Bản Kitasato tìm thấy hồi năm 1894.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/1/84454.cand